Ceník za poskytnuté služby a výkony


Pojišťovny 111, 201, 205, 207, 209, 211

vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění

Pojišťovny: 213 a samoplátci

vyšetření za přímou úhradu takto:

 

vstupní klinické vyšetření 1 000,-
každé další kontrolní klinické vyšetření 200,-

 

další specializovaná vyš., která se připočítají ke klinickému vyšetření jsou-li provedena:

ultrazvukové vyš. celého břicha včetně barevného doppler. vyš. cév. 500,-
ultrazvukové vyš. jednoho orgánu ve více rovinách 300,-
ultrazvukové vyš. dvou orgánu ve více rovinách 400,-
ultrazvukové vyš. tří a více orgánu ve více rovinách 500,-
ultrazvuk vaginální či přes konečník 1000,-
ultrazvuk doppler. vyš. cév samostatně 200,-
uroflowmetrie – měření průtoku moče 350,-
stěry z močové trubice, pochvy (za stěr) 120,-
nadstandardní rychlé zpracování laboratorního materiálu (za stěr základní, dle pojišťoven a materiálu se cena může navýšit, není jednotná) 500,-
výpis ze zdravotní dokumentace 300,-
katetrizace močového měchýře nebo-li cévkování (standardním katetrem) 500,-
kalibrace močové trubice s dilatací 700,-
masáž prostaty 1000,-
biopsie prostaty, včetně jehly 4000,-
bezbolestná flexibilní cystoskopie 3500,-
kompletní urodynamické vyš. funkce dolních moč. cest, profilometre, EMG 7800,-

 

Toto je ceník těch nejzákladnějších výkonů, všechny ostatní výkony, který provádíme včetně operačních zákroků Vám po vysvětlení sdělíme přímo v ordinaci, neb jejich cena je velmi individuální a variabilní s ohledem na použitý materiál, typ anestézie atd.